Home / Nieuwsbrief Echtscheiding

Nieuwsbrief Echtscheiding

In de nieuwsbrief echtscheiding gaan wij in op diverse actualiteiten die relevant zijn voor financieel adviseurs die worden geconfronteerd met vraagstellingen gerelateerd aan het scheidingsproces.

Deze gratis nieuwsbrief echtscheiding wordt u aangeboden door Bureau DFO in samenwerking met Scheidingsadviseurs RFEA Opleiding & Kenniscentrum. Het kennis-en opleidingscentrum voor alle scheidingsadviseurs die betrokken zijn bij het scheidingsproces. Het Scheidingsadviseurs RFEA Opleiding & Kenniscentrum is tevens auteur van de nieuwsbrieven. Onderstaand vindt u de reeds verzonden nieuwsbrieven met als thema “Echtscheiding”.

Aan het abonnement op deze nieuwsbrief zijn geen kosten voor u verbonden.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief.

Overlijdensrisicoverzekeringen bij scheiden – erfbelasting verschuldigd?; nr. 15

28/02/2017

Wij krijgen geregeld vragen over de behandeling van overlijdensrisicoverzekeringen bij scheidingen. In deze bijdrage gaan wij in op de belangrijkste aspecten die hierbij een rol spelen. Wij wensen u veel leesplezier! Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Als tijdens een relatie één van beide partners komt te overlijden kan dat grote… »

Financieringsvoorbehoud bij verdeling woning bij scheiding. Geen overbodige luxe; nr. 14

17/03/2016

Het vastleggen van afspraken bij een scheiding vereist de nodige zorgvuldigheid. Naast het bereiken van overeenstemming tussen (ex-) partners dient ook rekening gehouden te worden met eventuele risico’s die samenhangen met de gemaakte afspraken. Als (scheidings)professional kunt u hierbij een belangrijke rol vervullen. Het weglaten van ogenschijnlijk voor de hand liggende afspraken kan grote gevolgen hebben. De uitspraak van de… »

Woonlastenverdeling bij scheiding. Hoe hiermee om te gaan in de praktijk?; nr. 13

19/01/2016

2016 zal weer een interessant jaar worden voor professionals die betrokken zijn bij scheidingen. Momenteel liggen er wetsvoorstellen over kinderalimentatie, partneralimentatie en de wettelijke gemeenschap van goederen ter behandeling bij de beide Kamers. Ook in 2016 blijven wij u regelmatig informeren over interessante signaleringen, ontwikkelingen en andere thema’s die relevant zijn bij het scheidingsproces en de begeleiding hiervan.

Woonlasten bij… »

De eigenwoningregeling bij scheiden. Hoe u praktisch invulling kan geven aan de complexe theorie; nr. 12

12/10/2015

De afgelopen periode hebben wij verschillende vragen gekregen over de situatie waarin stellen, die een gezamenlijke woning hebben, hun relatie verbreken. Het feit dat wij hierover regelmatig vragen krijgen, verbaast ons niet. De eigenwoningregeling in samenhang met scheiden is namelijk zeer complex.

De vragen die veelal gesteld worden, zien op het toepassen van de eigenwoningregeling zelf. Bij scheidingen wordt hier… »

Belastbare schenking of voldoening aan een natuurlijke verbintenis?; nr. 11

21/07/2015

Tijdens de scheidingsprocedure kan het voorkomen dat uw cliënten, bijvoorbeeld op basis van schuldgevoelens of morele overwegingen, af willen zien van bepaalde rechten. Dit leidt ertoe dat één van beide (ex-)partners wordt bevoordeeld. Hierbij loopt de ontvangende partner die weliswaar bevoordeeld wordt het risico dat de Belastingdienst deze afspraak aanmerkt als een belastbare schenking waarover schenkbelasting dient te worden betaald.… »

De kans dat een huwelijk voortijdig strandt, is inmiddels gestegen naar bijna 40%; nr. 10

30/04/2015

De nieuwste cijfers van het CBS laten zien dat er in 2014 bijna 37.000 echtscheidingen hebben plaatsgevonden. Het aantal echtscheidingen in Nederland neemt de laatste jaren steeds verder toe. De kans dat een huwelijk wordt ontbonden via echtscheiding is inmiddels opgelopen tot bijna 40%. Vier op de tien huwelijken eindigt met een echtscheiding, zo blijkt uit cijfers van het CBS.… »

Scheidende samenwoners met een eigen woning, opletten!; nr. 9

14/04/2015

In de adviespraktijk wordt vaak aangenomen dat een gezamenlijk aangegane hypotheekschuld voor de helft aan beide partners toekomt. In het verlengde hiervan wordt ervanuit gegaan dat bij overdracht van de woning beide partners dezelfde (oud regime) eigenwoningschuld hebben. Dit zou bij (fiscale) vervreemding van de woning dan ook leiden tot een even grote eigenwoningreserve. Niets is minder waar.

In het… »

Financieel begeleiding Echtscheiding krijgt steeds meer belangstelling; nr. 8

18/03/2015

Gelet op uw interesse in het onderwerp financieel begeleiden van echtscheiding maken wij u graag attent op een uitgebreid artikel dat afgelopen week verscheen in Assurantie Magazine. In dit artikel bespreekt een panel van deskundigen een aantal punten waaraan een financieel adviseur aandacht moet schenken wanneer hij zijn dienstverlening op het gebied van echtscheiding wil professionaliseren. Wanneer u dit artikel… »

Inzicht in de financiële situatie na de scheiding; nr. 7

11/02/2015

Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief over (echt)scheidingen. Zoals aangegeven zullen wij u in 2015 maandelijks informeren over interessante signaleringen, ontwikkelingen of vraagstukken op het gebied van scheidingen.

Stamrechten in samenhang met de vermogenstoets bij toeslagen
Bij veel scheidingen hebben de betrokkenen behoefte inzicht te krijgen in hun financiële situatie na de scheiding. Hierdoor weten zij waar zij aan toe… »

Alimentatieberekeningen anno 2015 en overige signaleringen; nr. 6

09/01/2015

Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief over (echt)scheidingen. In 2015 zullen wij u maandelijks informeren over interessante signaleringen c.q. ontwikkelingen op het gebied van scheidingen.

Alleenstaande ouderkop Kindgebondenbudget (KGB) bij opstellen alimentatieberekening
Wij hebben u reeds in een eerdere nieuwsbrief geïnformeerd over de wet hervorming kindregelingen. Hierin is onder andere geregeld dat alleenstaande ouders per 1 januari 2015 recht kunnen… »