Home / Nieuwsbrief Echtscheiding

Nieuwsbrief Echtscheiding

Deze gratis nieuwsbrief Echtscheiding wordt u aangeboden door Bureau DFO in samenwerking met SD-Opleidingen, tevens auteur van de nieuwsbrieven. Onderstaand vindt u de reeds verzonden nieuwsbrieven met als thema “Echtscheiding”.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Kosten scheidingsbegeleiding aftrekbaar? Hoe zit het precies?; Nr. 19

31/10/2017 Kosten van scheidingsbegeleiding zijn in principe niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een uitzondering voor de kosten die samenhangen met het verkrijgen van (een afkoopsom van) partneralimentatie. Als scheidingsprofessional is het van belang cliënten te wijzen op de mogelijkheid om bepaalde specifieke kosten af te trekken. Dit leidt immers tot een belastingvoordeel. In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de…… »

Staatssecretaris te kort door de bocht bij vaststellen vergoedingsrechten

01/06/2017

Als stellen gezamenlijk een woning kopen, sluiten zij daarvoor in veel gevallen een hypothecaire geldlening af. Regelmatig komt het voor dat één van beide partners bij de verwerving eigen middelen inbrengt. Bij een eventuele scheiding kan hierdoor discussie ontstaan over eventuele vergoedingsrechten of over wie welk deel van de gezamenlijk aangegane schuld hen in hun onderlinge verhouding aangaat. Of er… »

Staatssecretaris te kort door de bocht bij vaststellen vergoedingsrechten; nr. 17

01/06/2017

Als stellen gezamenlijk een woning kopen, sluiten zij daarvoor in veel gevallen een hypothecaire geldlening af. Regelmatig komt het voor dat één van beide partners bij de verwerving eigen middelen inbrengt. Bij een eventuele scheiding kan hierdoor discussie ontstaan over eventuele vergoedingsrechten of over wie welk deel van de gezamenlijk aangegane schuld hen in hun onderlinge verhouding aangaat. Of er… »

De nieuwe beperkte wettelijke gemeenschap van goederen; nr. 16

30/05/2017

De Eerste Kamer heeft op 28 maart jongstleden het Initiatiefwetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen met een geringe meerderheid aangenomen.1 Dat betekent dat ons huwelijksgoederenrecht, waarschijnlijk per 1 januari 2018, ingrijpend zal gaan veranderen. Door het invoeren van deze nieuwe wet wordt ons recht meer in lijn gebracht met de maatschappelijke opvattingen.

De nieuwe beperkte wettelijke gemeenschap van… »

Overlijdensrisicoverzekeringen bij scheiden – erfbelasting verschuldigd?; nr. 15

28/02/2017

Wij krijgen geregeld vragen over de behandeling van overlijdensrisicoverzekeringen bij scheidingen. In deze bijdrage gaan wij in op de belangrijkste aspecten die hierbij een rol spelen. Wij wensen u veel leesplezier! Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Als tijdens een relatie één van beide partners komt te overlijden kan dat grote… »

Financieringsvoorbehoud bij verdeling woning bij scheiding. Geen overbodige luxe; nr. 14

17/03/2016

Het vastleggen van afspraken bij een scheiding vereist de nodige zorgvuldigheid. Naast het bereiken van overeenstemming tussen (ex-) partners dient ook rekening gehouden te worden met eventuele risico’s die samenhangen met de gemaakte afspraken. Als (scheidings)professional kunt u hierbij een belangrijke rol vervullen. Het weglaten van ogenschijnlijk voor de hand liggende afspraken kan grote gevolgen hebben. De uitspraak van de… »

Woonlastenverdeling bij scheiding. Hoe hiermee om te gaan in de praktijk?; nr. 13

19/01/2016

2016 zal weer een interessant jaar worden voor professionals die betrokken zijn bij scheidingen. Momenteel liggen er wetsvoorstellen over kinderalimentatie, partneralimentatie en de wettelijke gemeenschap van goederen ter behandeling bij de beide Kamers. Ook in 2016 blijven wij u regelmatig informeren over interessante signaleringen, ontwikkelingen en andere thema’s die relevant zijn bij het scheidingsproces en de begeleiding hiervan.

Woonlasten bij… »

De eigenwoningregeling bij scheiden. Hoe u praktisch invulling kan geven aan de complexe theorie; nr. 12

12/10/2015

De afgelopen periode hebben wij verschillende vragen gekregen over de situatie waarin stellen, die een gezamenlijke woning hebben, hun relatie verbreken. Het feit dat wij hierover regelmatig vragen krijgen, verbaast ons niet. De eigenwoningregeling in samenhang met scheiden is namelijk zeer complex.

De vragen die veelal gesteld worden, zien op het toepassen van de eigenwoningregeling zelf. Bij scheidingen wordt hier… »