Home / Nieuwsbrief Echtscheiding

Nieuwsbrief Echtscheiding

In de nieuwsbrief echtscheiding gaan wij in op diverse actualiteiten die relevant zijn voor financieel adviseurs die worden geconfronteerd met vraagstellingen gerelateerd aan het scheidingsproces.

Deze gratis nieuwsbrief echtscheiding wordt u aangeboden door Bureau DFO in samenwerking met Scheidingsadviseurs RFEA Opleiding & Kenniscentrum. Het kennis-en opleidingscentrum voor alle scheidingsadviseurs die betrokken zijn bij het scheidingsproces. Het Scheidingsadviseurs RFEA Opleiding & Kenniscentrum is tevens auteur van de nieuwsbrieven. Onderstaand vindt u de reeds verzonden nieuwsbrieven met als thema “Echtscheiding”.

Aan het abonnement op deze nieuwsbrief zijn geen kosten voor u verbonden.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief.

Ondernemersperikelen; Nr. 22

09/07/2018

De echtscheiding van een directeur-groot aandeelhouder kan de nodige (extra) complexiteit met zich brengen zo blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam1. Lees verder in deze nieuwsbrief echtscheiding nr. 22.

De casus

De man en de vrouw zijn in 1999 met elkaar gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. In die huwelijkse voorwaarden is (voor zover relevant) het volgende bepaald:

– Geen… »

Stop die maar in je zak; Nr. 21

12/06/2018

De kogel is door de kerk: “We gaan scheiden”.
Doordat allerlei zaken afgesproken en geregeld moeten worden, gaat er doorgaans enige tijd overheen voordat het verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank. Met de scheiding in zicht, blijken sommige aanstaande ex-partners het redelijk te vinden de ander op de valreep een ‘poot uit te draaien’. Althans, zo zal die ander… »

Duidelijkheid over toepassen besluit 30 januari 2018; Nr. 20

28/03/2018

Op 30 januari jl. heeft de staatssecretaris van Financiën een goedkeurend besluit inzake het vaststellen van het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd.[1] Het besluit gaf duidelijkheid over het vaststellen van eigenwoningschulden tussen partners met een woning die behoort tot een eenvoudige gemeenschap.[2] Het besluit riep echter ook diverse vragen op. In dit artikel zal ik twee… »

Kosten scheidingsbegeleiding aftrekbaar? Hoe zit het precies?; Nr. 19

31/10/2017 Kosten van scheidingsbegeleiding zijn in principe niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een uitzondering voor de kosten die samenhangen met het verkrijgen van (een afkoopsom van) partneralimentatie. Als scheidingsprofessional is het van belang cliënten te wijzen op de mogelijkheid om bepaalde specifieke kosten af te trekken. Dit leidt immers tot een belastingvoordeel. In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de…… »

Staatssecretaris te kort door de bocht bij vaststellen vergoedingsrechten

01/06/2017

Als stellen gezamenlijk een woning kopen, sluiten zij daarvoor in veel gevallen een hypothecaire geldlening af. Regelmatig komt het voor dat één van beide partners bij de verwerving eigen middelen inbrengt. Bij een eventuele scheiding kan hierdoor discussie ontstaan over eventuele vergoedingsrechten of over wie welk deel van de gezamenlijk aangegane schuld hen in hun onderlinge verhouding aangaat. Of er… »

Staatssecretaris te kort door de bocht bij vaststellen vergoedingsrechten; nr. 17

01/06/2017

Als stellen gezamenlijk een woning kopen, sluiten zij daarvoor in veel gevallen een hypothecaire geldlening af. Regelmatig komt het voor dat één van beide partners bij de verwerving eigen middelen inbrengt. Bij een eventuele scheiding kan hierdoor discussie ontstaan over eventuele vergoedingsrechten of over wie welk deel van de gezamenlijk aangegane schuld hen in hun onderlinge verhouding aangaat. Of er… »

De nieuwe beperkte wettelijke gemeenschap van goederen; nr. 16

30/05/2017

De Eerste Kamer heeft op 28 maart jongstleden het Initiatiefwetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen met een geringe meerderheid aangenomen.1 Dat betekent dat ons huwelijksgoederenrecht, waarschijnlijk per 1 januari 2018, ingrijpend zal gaan veranderen. Door het invoeren van deze nieuwe wet wordt ons recht meer in lijn gebracht met de maatschappelijke opvattingen.

De nieuwe beperkte wettelijke gemeenschap van… »

Overlijdensrisicoverzekeringen bij scheiden – erfbelasting verschuldigd?; nr. 15

28/02/2017

Wij krijgen geregeld vragen over de behandeling van overlijdensrisicoverzekeringen bij scheidingen. In deze bijdrage gaan wij in op de belangrijkste aspecten die hierbij een rol spelen. Wij wensen u veel leesplezier! Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Als tijdens een relatie één van beide partners komt te overlijden kan dat grote… »