Home / Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Als financieel dienstverlener komt u in contact met arbeidsrechten, bijvoorbeeld bij het aannemen van personeel of het inhuren van een freelancer. Het is hierbij van belang op de hoogte te blijven van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht.

Om dit voor u als financieel dienstverlener gemakkelijker te maken is Bureau DFO een samenwerking aangegaan met Anders Arbeidsrecht, een advocatenkantoor dat veel werkzaamheden verricht voor financieel dienstverleners.

De uitkomst van de samenwerking is een gratis nieuwsbrief, waarin elke maand actualiteiten worden behandeld met betrekking tot het arbeidsrecht. Tevens zal in de nieuwsbrief een vraag worden besproken die is ingestuurd door een financiële dienstverlener. Met de nieuwsbrief kunt u zich op een gemakkelijke manier op de hoogte houden van de recente ontwikkelingen!

Aan het abonnement op deze nieuwsbrief zijn geen kosten voor u verbonden.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief.

Werkgeversverklaring (nr. 17)

06/09/2018

Werkgeversverklaring t.b.v. financiering: wel of niet verstrekken?

Een werknemer die voor de financiering van bijvoorbeeld een nieuwe woning een hypotheek nodig heeft, zal vragen om ten behoeve van de beoogde hypotheekverstrekker een verklaring in te vullen waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst bij ongewijzigde omstandigheden wordt voortgezet.

Het tekenen van zo’n verklaring als werkgever is niet iets om zonder beraad snel… »

Privacyrechten van sollicitanten (nr. 16)

16/07/2018

Privacyrechten van sollicitanten

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dat zal u niet zijn ontgaan. De AVG heeft betrekking op uw gehele bedrijfsvoering. Maar beseft u dat u ook met deze regels te maken heeft in relatie tot sollicitanten? Bijvoorbeeld inzake de termijn van het bewaren van gegevens van sollicitanten, maar ook de… »

Scholingsplicht voor financieel dienstverleners (nr. 15)

30/05/2018

Scholingsplicht

Voor financieel dienstverleners is opleiding van groot belang. U dient er op toe te zien dat uw werknemers beschikken over de juiste diploma’s en vakbekwaamheid. Deze verplichting geldt op de grond van de Wft. Maar ook als werkgever heeft u een op zichzelf staande verantwoordelijkheid ten aanzien van scholing van werknemers. In deze nieuwsbrief leest u wat de scholingsplicht… »

Recht op vakantie (nr. 14)

20/04/2018

Het nieuwe jaar is alweer een paar maanden oud. Voor werknemers betekent een nieuw kalenderjaar ook een nieuw vakantiejaar en in de meeste bedrijven is de planning daarvan al volop gaande. In deze nieuwsbrief leest u hoe het ook alweer zit met het opbouwen en opnemen van vakantiedagen, wat is uw recht op vakantie.
Lees verder

Gevolgen AVG… »

Rechten van werknemers met een ziek kind (nr. 13)

29/03/2018

Rechten van werknemers met een ziek kind

Als een kind ziek is, blijven werknemers dikwijls automatisch thuis. Moet de werknemer daarvoor een vrije dag opnemen of heeft hij of zij dan recht op zorg- of ouderschapsverlof?
Renate Kerkhof, advocaat bij Anders Arbeidsrecht, heeft voor u de rechten en plichten van de werknemer op een rijtje gezet in deze nieuwsbrief.»

Doorwerken na AOW leeftijd (nr. 12)

22/02/2018

Doorwerken na AOW leeftijd aantrekkelijker geworden voor werkgever

Door veranderende wetgeving is het voor de wetgever aantrekkelijker geworden om AOW-gerechtigde werknemers langer in dienst te houden.
Renate Kerkhof, advocaat bij Anders Arbeidsrecht, heeft voor u de wijzigingen en voordelen op een rijtje gezet in deze korte nieuwsbrief.
Lees verder

Model arbeidsovereenkomst beschikbaar

In samenwerking met advocatenkantoor Anders… »

Mediation als oplossing voor conflicten op de werkvloer; nr. 6

09/01/2017

Vroeg of laat krijgt vrijwel iedere werkgever te maken met een conflict op de werkvloer. Wat begint met een eenvoudig meningsverschil kan ongewild uitmonden in een juridisch getouwtrek bij de rechter. In veel gevallen kan de inzet van mediation voorkomen dat een conflict uit de hand loopt en de partijen tot een oplossing brengen. Dat klinkt veelbelovend. Maar wat is mediation… »

Overnames en personele gevolgen; nr. 4

13/10/2016

Het komt regelmatig voor dat een financieel dienstverlener (een deel van) de portefeuille van een andere financieel dienstverlener overneemt. In deze nieuwsbrief kunt u lezen over wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor de medewerkers van het bedrijf dat de activiteiten of portefeuille overdraagt.

Wanneer is er sprake van ‘overgang van onderneming’ en wat zijn de consequenties ervan? U leest het in onze nieuwe white paper.… »

Internet en social media op werk – hoe ga je daar als werkgever mee om?; nr. 3

08/09/2016 Het gebruik van internet, social media en mobiele telefonie is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en van de werkplek. Daardoor is ook de grens tussen privé en zakelijk vager geworden. Maar als werkgever mag je grenzen stellen aan het gebruik van internet en social media door werknemers onder werktijd. Hoe u dit het beste kunt aanpakken leest u…… »