Home / Nieuwsbrief Actueel

Nieuwsbrief Actueel

Bureau DFO brengt periodiek een gratis nieuwsbrief actueel uit waarin wordt ingegaan op algemene ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor financieel adviseurs en partijen die met adviseurs samenwerken.

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven actueel die we verstuurd hebben.

Aan het abonnement op deze nieuwsbrief zijn geen kosten voor u verbonden.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief.

 

Branche in verwarring; nr. 223

26/11/2012

Rabobank, ZwitserLeven, Delta Lloyd. De media brachten de afgelopen weken het ene na het ander bericht over aanbieders die consumenten anders gaan bedienen. Een beeld doemt op van een branche die in verwarring is.

Rabobank

De Rabobank introduceerde op het gebied van hypotheekadvisering vier vernieuwingen:… »

Gezamenlijk werken aan voorkomen teleurstellingen consument; nr. 222

12/11/2012

In de afgelopen weken heeft de AFM een dringende oproep gedaan. De oproep is gericht aan consumenten, aanbieders en het intermediair. Dringend verzocht wordt om snel te controleren of het doel waarvoor de klant in het verleden een beleggingsverzekering heeft afgesloten met het te verwachten eindkapitaal zal worden gerealiseerd. In deze nieuwsbrief geven wij een samenvatting en achtergrond van deze… »

Samenwerkingsovereenkomst: nieuwe opzet noodzakelijk; nr. 221

08/11/2012

Op 6 november organiseerde Bureau DFO in samenwerking met Context JS Consultancy een bijeenkomst voor verzekeraars en serviceproviders over de samenwerkingsbijeenkomst aanbieder/bemiddelaar. Hoofdconclusie van de bijeenkomst was, dat het, met het oog op het komend provisieverbod, aanbrengen van alleen aanpassingen in bestaande samenwerkingsovereenkomsten geen begaanbare weg zal zijn. Niet alleen de inhoud van veel bestaande samenwerkingsovereenkomsten is dan achterhaald, maar… »

Assurantiebelasting en preferentie consument directe beloning; nr. 220

07/11/2012

In deze DFO Nieuwsbrief besteden wij kort aandacht aan twee onderwerpen. De verhoging van de assurantiebelasting per 1 januari 2013 en de publicatie van een recent onderzoek waaruit zou blijken dat consumenten voorstander zijn van het verbod op provisie.

Verhoging assurantiebelasting naar voren gehaald

De verhoging van de assurantiebelasting naar 21 % was oorspronkelijk gepland om in te voeren op… »

Fiscaliteit en directe beloning; nr. 219

08/10/2012

Beperking aftrekbaarheid advieskosten
Tot 2002 was het een economisch delict wanneer een verzekeringsadviseur zijn kosten van advies rechtstreeks aan de klant in rekening bracht. In 2002 is dit verbod opgeheven. En werd directe beloning toegestaan. De fiscus heeft toen een standpunt ingenomen en vastgelegd in een brochure hoe deze directe beloning zou moeten worden belast en in hoeverre deze… »

Gespreide betaling kosten advies: Aanpassing beleid en correctie; nr. 218

23/08/2012

Toch geen onderscheid tussen advies wel en niet gericht op bemiddeling
In de nota maakt de minister onmiskenbaar duidelijk dat de spreiding van kosten van advies verbonden is met een advies gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst met betrekking tot een betalingsbeschermer, complex product, hypothecair krediet, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering.

Feitelijk maakt de minister hiermee… »

Gespreide betaling directe beloning wordt toch mogelijk; nr. 217

21/08/2012

Directe beloning
Het voornemen bestaat om voor het afsluiten van een aantal nieuwe financiële producten provisie met ingang van 1 januari 2013 te verbieden. Consumenten moeten vanaf dat moment de kosten van advies direct aan de adviseur betalen.

Stelling: meer dan drie termijnen is consumptief krediet
Tot op heden is de wetgeving zodanig dat indien een adviseur… »

Btw verhoging en Fiscale behandeling directe beloning; nr. 216

16/07/2012

Fiscale neutraliteit
De fiscale behandeling van directe beloning ten opzichte van provisie blijft aandacht vragen. De door de fiscus uitgesproken hoofdregel is helder: De fiscale behandeling van directe beloning moet langs de zelfde systematiek geschieden als wanneer de beloning via provisie zou geschieden.

Aftrekbaarheid
Provisie is mede bedoeld om nadat het product is afgesloten de consument nazorg te… »

Prijsbeleid aanbieders en update Argenta affaire; nr. 215

16/07/2012

Verbod op provisie
De minister van Financiën houdt vast aan het voornemen om provisies voor een groot aantal producten met ingang van 1 januari 2013 te verbieden. Maar, zoals blijkt uit de brief van 28 juni aan de Tweede Kamer over de beroepseed, beseft de minister dat de voorziene inwerkingtredingsdatum afhankelijk is van de voortgang van de behandeling van… »

Argenta affaire op goede weg naar oplossing; nr. 214

10/07/2012

De inhoud van dit bericht alsmede de wijze waarop dit werd gedaan, heeft binnen het intermediair tot veel onbegrip geleid.

Gelet op de vele vragen die Bureau DFO ontving naar de toelaatbaarheid van een dergelijk besluit heeft Bureau DFO extern juridisch advies aangevraagd dat gratis aan belangstellenden ter beschikking is gesteld.

De vele reacties in de vakpers, de massale aanvragen… »