Home / Nieuwsbrief Actueel

Nieuwsbrief Actueel

Bureau DFO brengt periodiek een gratis nieuwsbrief actueel uit waarin wordt ingegaan op algemene ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor financieel adviseurs en partijen die met adviseurs samenwerken.

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven actueel die we verstuurd hebben.

Aan het abonnement op deze nieuwsbrief zijn geen kosten voor u verbonden.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief.

 

Visie op abonnementen; nr. 233

21/01/2013

De consumentenrubrieken van kranten en radio/tv hebben afgelopen week aandacht besteed aan de opkomst van de nieuwe beloning voor advies binnen de financiële sector. Dit roept ook kritische reacties op. In deze nieuwsbrief geeft Bureau DFO haar visie op abonnementen.

Uitzending Kassa
Zaterdag jl. werd in Kassa uitgelegd wat het nieuwe beloningsstelsel voor hypotheken betekent voor klanten. Met name… »

Herstelkostenregeling output verzekeraars van kracht; nr. 232

07/01/2013

Op 1 januari 2013 is de Herstelkostenregeling output verzekeraars van kracht geworden. Deze regeling betreft de vergoeding waarop consumenten aanspraak kunnen maken indien een verzekeraar administratieve fouten maakt en bijvoorbeeld het intermediair extra werkzaamheden moet verrichten om deze fouten te helpen corrigeren.

Herstelkostenregeling output verzekeraars

Met ingang van 1 januari 2013 is de ‘Herstelkostenregeling output verzekeraars’ van kracht geworden. Deze… »

ASR bijt het spits af met wijziging samenwerkingsvoorwaarden; nr. 231

03/01/2013

ASR heeft het intermediair op 24 december geïnformeerd over aanpassing van haar samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerkingsovereenkomst

Bureau DFO heeft vorig jaar de verwachting uitgesproken dat aanbieders zullen moeten overgaan tot het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvoorwaarden. Dit onder meer als gevolg van de invoering van het verbod op provisie. Wij hebben hierover ook een onderzoek gehouden onder het intermediair. Een van de uitkomsten… »

BGFO 3 definitief; nr. 230

31/12/2012

Op 28 december jl. is dan toch nog BGFO 3 definitief geworden. In deze nieuwsbrief gaan wij in op enkele voor het intermediair belangrijke punten.

Algemeen beeld

Het algemene beeld van de definitieve tekst van BGFO 3 is dat deze grotendeels gelijk is aan die van het voorontwerp. In hoofdlijnen betekent dit dus:… »

Optie om klant te laten participeren in adviestraject hypothecair krediet; nr. 229

12/12/2012

In deze nieuwsbrief bespreken wij de mogelijkheid om klanten actief te laten participeren in het adviestraject voor hypothecair krediet. Dit met het doel om het adviesproces te versnellen en daarmee de kosten van het adviesproces voor de klant te beperken.

Basis: twee opties

De Wft kent rondom de totstandkoming van een nieuwe hypotheek feitelijk slechts twee opties:… »

Vooruitzichten voor intermediair gunstiger dan voor aanbieders; nr. 228

10/12/2012

In onze Nieuwsbrief van 31 mei van dit jaar gaven wij onze visie op de toekomst van het intermediair. Deze nieuwsbrief kunt u nog via deze link bekijken. In het vervolg hierop leggen wij in deze nieuwsbrief onze visie voor waarom de vooruitzichten voor het intermediair naar onze mening gunstiger zijn dan voor aanbieders.

3 relevante ontwikkelingen

Wij zien op… »

Overtuig uw klant dat het stellen van een geïsoleerde vraag weinig zinvol is; nr. 227

04/12/2012

Afgelopen week organiseerde Bureau DFO een informatiebijeenkomst over vermogensopbouw. Edgar du Perron, hoogleraar privaatrecht aan de UvA én voorzitter van de geschillencommissie KiFiD, hield een inleiding met meerdere interessante adviezen aan de sector.

Lage rente leidt tot risicovollere producten

De rente op klassieke spaarproducten is op dit moment laag. Wordt de rente afgezet tegen de combinatie rendementsheffing en inflatie, dan… »

Meerderheid verwacht strengere acceptatie zakelijk Schade; nr. 226

03/12/2012

Rialto Verzekeringen heeft afgelopen week bekend gemaakt ook dekkingscapaciteit beschikbaar te stellen voor moeilijk verzekerbare zakelijke risico’s. Motivatie van Rialto hierbij is dat aanbieders van zakelijke verzekeringen strenger worden in het acceptatiebeleid. Bureau DFO heeft aan het intermediair gevraagd of men dit herkent.

Meerderheid heeft ervaring met moeilijke acceptatie

DFO heeft aan het intermediair gevraagd of men in de afgelopen… »

Beroepseed wordt tot nader order uitgesteld; nr. 225

27/11/2012

De minister van Financiën heeft vandaag aan de Tweede Kamer laten weten dat de beroepseed voor medewerkers van onder meer assurantiekantoren tot nader order wordt uitgesteld.

In de oorspronkelijke plannen zouden ruim 250.000 personen die in de sector werkzaam zijn deze eed of belofte moeten afleggen. Vandaag heeft de minister aangekondigd dat de eed of belofte alleen afgelegd hoeft te… »

Gratis overzicht belangrijkste knelpunten invoering directe beloning; nr. 224

27/11/2012

Bureau DFO heeft meegewerkt aan een special van het vakblad VVP over de invoering van directe beloning. In deze special worden praktische adviezen gegeven over een aantal knelpunten waar u bij de laatste voorbereidingen voor de invoering van uw directe beloning tegenaan loopt.

Special directe beloning

In deze special vindt u onder meer informatie over:… »