Home / Nieuwsbrief Actueel

Nieuwsbrief Actueel

Bureau DFO brengt periodiek een gratis nieuwsbrief actueel uit waarin wordt ingegaan op algemene ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor financieel adviseurs en partijen die met adviseurs samenwerken.

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven actueel die we verstuurd hebben.

Aan het abonnement op deze nieuwsbrief zijn geen kosten voor u verbonden.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief.

 

Drie voor het intermediair interessante juridische uitspraken in een week; nr. 243

25/03/2013

In de afgelopen week zijn er drie juridische uitspraken gepubliceerd die leermomenten bevatten voor het intermediair. De uitspraken worden hierna kort samengevat met per uitspraak de vindplaats van het vonnis of arrest.

Advies aan klant om te investeren in bedrijf financieel dienstverlener

Op 22 maart heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan betreffende de reikwijdte van de zorgplicht van de… »

Gratis webinar over onder meer Self Directive Advice; nr. 242

22/03/2013

Bureau DFO werkt op 26 maart mee aan een webinar voor het intermediair. U kunt zonder kosten dit webinar van 60 minuten volgen.

Verzekeringsmaatschappij Legal & General organiseert op 26 maart a.s. een webinar over de overlijdensrisicoverzekering.

Tijdstip
Het webinar vindt plaats op dinsdag 26 maart tussen
»

Portefeuillerechten in een nieuwe wereld deel 4; nr. 241

07/03/2013

Portefeuillerechten in een nieuwe wereld deel 4

In drie DFO Nieuwsbrieven die kort na elkaar zijn verschenen, hebben wij aandacht geschonken aan het onderwerp ‘portefeuillerechten’. In deze nieuwsbrief geven wij de visie van Bureau DFO met betrekking tot de contouren waaraan gemoderniseerde portefeuillerechten zouden moeten voldoen.

Samenvatting van de vorige nieuwsbrieven

De onderwerpen in de vorige nieuwsbrieven laten zich als… »

Portefeuillerechten in een nieuwe wereld deel 3; nr. 240

06/03/2013

In enkele DFO nieuwsbrieven die kort na elkaar verschijnen, besteden wij aandacht aan het onderwerp ‘portefeuillerechten’. In dit derde deel van deze serie nieuwsbrieven besteden wij aandacht aan een enquête die Bureau DFO onlangs onder het intermediair heeft gehouden.

Onderzoek over beleving onderwerp portefeuillerechten
In de eerste twee weken van februari 2013 heeft Bureau DFO aan het intermediair enkele… »

Portefeuillerechten in een nieuwe wereld deel 2; nr. 239

05/03/2013

In enkele DFO nieuwsbrieven die kort na elkaar verschijnen, besteden wij aandacht aan het onderwerp ‘portefeuillerechten’. In dit tweede deel van deze serie nieuwsbrieven besteden wij aandacht aan de positie van de consument in het kader van het onderwerp ‘portefeuillerechten’.

Bij intermediaire bemiddeling zijn er drie partijen en drie overeenkomsten
Bij een verzekering die wordt afgesloten met ondersteuning door… »

Portefeuillerechten in een nieuwe wereld deel 1; nr. 238

04/03/2013

In enkele DFO nieuwsbrieven die kort na elkaar verschijnen, besteden wij aandacht aan het onderwerp ‘portefeuillerechten’. In deze nieuwsbrief eerst enkele algemene beschouwingen over portefeuillerechten.

Aanleiding voor nieuwsbrieven
Binnen de sector vinden op dit moment grote veranderingen plaats. Een van deze veranderingen is dat door de wetgever wordt ingegrepen in de relatie tussen aanbieders en adviseurs zoals die… »

Regels inzake assurantiebelasting over directe beloning ‘verduidelijkt’; nr. 237

21/02/2013

In bepaalde situaties dient de financiële dienstverlener, die zijn diensten rechtstreeks aan de klant in rekening brengt, over zijn nota assurantiebelasting te heffen. Afgelopen week heeft de Kennisgroep Verzekeringsproducten van de Belastingdienst Amsterdam deze regels ‘verduidelijkt’. Hiervoor heeft de Belastingdienst echter wel een notitie van 17 pagina’s nodig!… »

Nieuwe verwachtingen AFM bij het werken met freelancers; nr. 236

18/02/2013

Een freelancer is een natuurlijk persoon die niet in loondienst is, maar op contractbasis diensten verricht voor een financieel dienstverlener. Bijvoorbeeld iemand die in opdracht van een assurantiekantoor cliënten en prospects bezoekt om te adviseren en te bemiddelen in hypothecaire kredieten.

De freelancer wordt echter binnen de Wet op het financieel toezicht (Wft) op identieke wijze behandeld als de medewerker… »

Aandachtspunt voor directe betalingen van de consument: IBAN; nr. 234

22/01/2013

Voor een groot aantal producten is per 1 januari 2013 het provisieverbod ingegaan. Voor veel intermediairs betekent dit dat zij voor het eerst zelf rekeningen gaan uitschrijven. Dat houdt in dat zij hun boekhouding (opnieuw) moeten inrichten en aandacht moeten gaan besteden aan het verzenden van nota’s, en een systeem van rappelleringen en aanmaningen moeten opzetten.»