Home / Nieuwsbrief Actueel

Nieuwsbrief Actueel

Bureau DFO brengt periodiek een gratis nieuwsbrief actueel uit waarin wordt ingegaan op algemene ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor financieel adviseurs en partijen die met adviseurs samenwerken.

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven actueel die we verstuurd hebben.

Aan het abonnement op deze nieuwsbrief zijn geen kosten voor u verbonden.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief.

 

Advieskracht intermediair beter benutten; nr. 253

18/06/2013

De sector doet er verstandig aan om de advieskracht van het intermediair beter te benutten. Het Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012 dwingt de branche tot herbezinning.

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012
Het Verbond van Verzekeraars heeft recentelijk het Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012 uitgegeven. Wellicht is het niet het karakter van de opzet van dit financieel jaarverslag, maar wat ons opvalt is… »

Weekje uitstel nieuw Dienstverleningsdocument (DVD); nr. 252

14/06/2013

Zoals u wellicht bekend is, moet u in de komende weken een nieuw Dienstverleningsdocument (DVD) maken. De AFM heeft hiervoor een praktische softwareoplossing ontwikkeld. Samengevat komt het erop neer dat het systeem u vragen stelt en op basis van de door u gegeven antwoorden wordt uw eigen individuele DVD samengesteld.

Als het goed is heeft elke financieel dienstverlener van de… »

Advies: Concentreer aandacht op bestaande klanten; nr. 251

03/06/2013

De slag om de consument verhevigt. Financieel dienstverleners doen er verstandig aan om een duidelijke keuze te maken voor hetzij het werven van nieuwe klanten dan wel het optimaliseren van de dienstverlening aan de bestaande klanten.

Concurrentie wordt heviger

Er zijn veel indicatoren die er op wijzen dat de concurrentie binnen de financiële dienstverlening in de komende tijd heviger wordt.… »

Samenwerkingsvoorwaarden kunnen aan Bureau DFO worden voorgelegd; nr. 250

27/05/2013

Alle aanbieders zullen in de komende maanden hun samenwerkingsvoorwaarden met het intermediair aanpassen. Intermediairs die voorstellen krijgen voor nieuwe voorwaarden kunnen deze zonder kosten aan Bureau DFO voor commentaar voorleggen.

Nieuwe samenwerkingsvoorwaarden

Binnen de sector vindt een verandering plaats waarbij de zelfstandig adviseur nadrukkelijker aan de zijde van de consument wordt gepositioneerd. Het verbod op provisie is een uitvloeisel van… »

Gratis demo voor efficiënter contact met klanten; nr. 249

21/05/2013

Gratis demo voor efficiënter contact met klanten

In deze nieuwsbrief informeren wij u over een nieuwe digitale toepassing om efficiënter contact met uw klanten te hebben. Aan het eind van de nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om een individuele demo aan te vragen, waarmee u in vijf minuten op uw kantoor de werking van deze toepassing kunt ervaren.… »

Bindend advies KiFiD kan tijdens geschil niet worden ingetrokken; nr. 247

02/05/2013

Op 9 januari 2013 heeft Geschillencommissie Kifid uitgesproken dat nadat een consument een klacht aanhangig heeft gemaakt een financieel dienstverlener een eerder afgegeven verklaring om bij voorbaat akkoord te gaan met een bindend advies niet ongedaan kan maken.

Geschillencommissie Kifid

Elke financieel dienstverlener is op grond van artikel 4:17 Lid 1.b. Wft verplicht om zich aan te sluiten bij een… »

Doe het zelf eed/belofte; nr. 246

25/04/2013

Beleidsbepalers moeten voor 1 januari 2014 de beroepseed of belofte afleggen. Dit kan collectief. Maar het kan ook op het eigen kantoor. In deze nieuwsbrief een korte uitleg en een model waarmee u zelf de eed of belofte op uw eigen kantoor kunt regelen.

Beleidsbepalers

Beleidsbepalers zijn degenen die binnen het kantoor formeel de bevoegdheid hebben om het beleid van… »

Nog maar beperkt gebruik van gespreide betaling directe beloning; nr. 245

03/04/2013 Twee jaar spreiding toegestaan

Het verbod op provisie voor een groot aantal financiële producten is nu een kwartaal oud. In die situaties waarin provisie verboden is, moeten de kosten van advies en bemiddeling door de klant rechtstreeks aan de adviseur worden betaald. Het is toegestaan om, vanaf het moment dat deze kosten door de klant verschuldigd zijn, de klant de… »

Praktische ondersteuning voor intermediair bij hersteladvies beleggingsverzekeringen; nr. 244

28/03/2013

VVP heeft in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en de AFM het initiatief genomen om een aparte special te maken over het verplichte hersteladvies beleggingsverzekeringen. In deze special, met onder meer ook bijdragen van Bureau DFO, treft u praktische adviezen aan voor de wijze waarop u het proces van het geven van hersteladvies kunt inrichten. De VVP special kunt… »