Home / Nieuwsbrief Actueel

Nieuwsbrief Actueel

Bureau DFO brengt periodiek een gratis nieuwsbrief actueel uit waarin wordt ingegaan op algemene ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor financieel adviseurs en partijen die met adviseurs samenwerken.

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven actueel die we verstuurd hebben.

Aan het abonnement op deze nieuwsbrief zijn geen kosten voor u verbonden.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief.

 

Zalm kondigt vergaande maatregelen aan bij hypotheken; nr. 3

25/05/2004 Hieronder vatten wij de circa 150 pagina’s documenten voor u samen: Beleidsopties
De Minister geeft aan op dit moment ten aanzien van hypotheekbemiddeling drie beleidsopties te overwegen: Invoeren verplichte transparantie over de hoogte van provisie. De opties hierbij zijn: Verplichte openheid over de absolute hoogte van de provisie per product. Melding relatieve verschillen in provisie tussen verschillende producten. Melding…… »

Hoe te handelen bij echtscheiding bij cliënten; nr. 2

19/05/2004

In ons antwoord verwijst Bureau DFO in dit geval naar de uitspraak van de Raad van Toezicht Verzekeringen nr. 2003/10 Le.T

In deze zaak was het assurantiekantoor bekend met de voorgenomen scheiding. Een van de partners wilde vervolgens kopieën en overzichten ontvangen van alle lopende verzekeringen. Kern van de klacht was dat het assurantiekantoor de ene partner wel bepaalde informatie… »

Mededingingsrecht en gevolgen voor bestuurders en leden; nr. 1

18/05/2004

Mededingingsrecht
Het Europese mededingingsrecht verbiedt ondernemers kort gezegd om: Met elkaar afspraken te maken die de onderlinge concurrentie kan belemmeren. Misbruik te maken van hun machtspositie waardoor de concurrentie nadelig beïnvloed wordt.

Afspraken door verenigingen
Ondernemers kunnen voor de behartiging van hun belangen een vereniging oprichten. Deze vereniging kan vervolgens bepaalde afspraken maken waardoor de concurrentie nadelig wordt… »