Home / Nieuwsbrief Actueel

Nieuwsbrief Actueel

Bureau DFO brengt periodiek een gratis nieuwsbrief actueel uit waarin wordt ingegaan op algemene ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor financieel adviseurs en partijen die met adviseurs samenwerken.

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven actueel die we verstuurd hebben.

Aan het abonnement op deze nieuwsbrief zijn geen kosten voor u verbonden.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief.

 

Diverse lopende dossiers vragen om actuele blik op zaken, deel 1; nr. 282

08/09/2014

In deze nieuwsbrief krijgt u een overzicht van een aantal actualiteiten waarover wij u eerder hebben bericht of waar wij als Bureau DFO bij betrokken zijn.

Doorlooptijden verpande ORV’s te hoog
Op het gebied van de overlijdensrisicoverzekering woedt nog altijd een hevige concurrentiestrijd. Voor veel verzekerden die in het verleden een overlijdensrisicoverzekering hebben afgesloten, kan het interessant zijn om… »

Gratis onderzoeksresultaten verkrijgbaar: AOV BLIJFT ADVIESPRODUCT; nr. 281

25/06/2014

Voor jonge ondernemers is een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering  belangrijker dan de opbouw van een pensioenregeling. Daarnaast blijft de AOV zowel een advies- als een “breng”-product. Dit zijn enkele uitkomsten uit een onderzoek van Bureau DFO over de ontwikkelingen op het gebied van AOV.

Onderzoek
In mei 2014 heeft Bureau DFO onder financieel adviseurs een kort onderzoek gedaan naar… »

Enkele actualiteiten; nr. 280

22/05/2014

In deze nieuwsbrief geven wij de stand van zaken ten aanzien van enkele actualiteiten waarover we eerder hebben bericht. Op het eind van de nieuwsbrief nodigen wij u uit voor deelname aan een webinar, waar een aantal onderwerpen uitgebreider worden toegelicht.

Ondersteuning klanten met betalingsachterstanden hypotheek

Meer dan 100.000 gezinnen kampen met achterstand in de betaling van hun hypotheek. Het… »

Laat uw stem horen: Ook over Dienstverlening op Maat; nr. 279

14/05/2014

De organisatiegraad van financieel adviseurs is (te) laag. Consequentie hiervan is onder meer dat opvattingen van de beroepsgroep niet altijd met voldoende kracht bij marktpartijen binnenkomen. Individuele adviseurs die om voor hen moverende redenen, zich niet aansluiten bij een beroepsorganisatie, doen er daarom goed aan om, wanneer hen de kans geboden wordt, toch hun individuele visie te geven.

Zo’n kans… »

Wees constructief kritisch op elkaars kwaliteit; nr. 278

01/05/2014

In deze nieuwsbrief gaan wij in op de reactietermijnen zoals aanbieders die zichzelf hebben opgelegd ten aanzien van verzoeken die men via het intermediair ontvangt.

Keurmerk Klantgericht Verzekeren
Een groot aantal verzekeraars is aangesloten bij het Keurmerk Klantgericht Verzekeren, ook verzekeraars die samenwerken met het intermediair. Keurmerkhouders dienen aan een groot aantal eisen te voldoen. Deze eisen gelden onder… »

Meerderheid intermediair voor voorstel minister vergoeding dreigende betalingsachterstand; nr. 277

16/04/2014

De minister van Financiën kijkt met zorg naar het aantal consumenten, dat in (dreigende) betalingsproblemen komt met betrekking tot hun hypotheeklasten. Naast veel menselijk leed vormt dit ook een significant risico voor de geldverstrekkers. Deze problematiek kan worden beperkt als deze consumenten tijdig advies krijgen over de wijze waarop zij met hun betalingsproblemen kunnen omgaan.

Bij de advisering kan het… »

Minister voorkomt ongewenste fiscale gevolgen invoering SEPA; nr. 276

04/03/2014

Op 3 februari heeft de minister van Financiën een besluit gepubliceerd dat belangrijk kan zijn voor verzekerden met een lijfrente- of arbeidsongeschiktheidspolis en hun adviseurs.

Invoering SEPA

Dit jaar gaat het Nederlandse betalingssysteem over op de Single Euro Payments Area, SEPA. Hiertoe moeten de huidige bankrekeningnummers worden omgezet in IBAN-rekeningnummers. Deze omzettingsacties hebben in de tweede helft van december tot… »

Een debat over een “ongemakkelijke vraag”; nr. 275

24/02/2014

De twijfel over het effect van het per 1 januari 2013 ingevoerde verbod op provisie groeit. Voorstanders van dit verbod op provisie reageren hierop met uitspraken als dat “het nog te vroeg is om te evalueren” of door met verve de stelling te poneren dat het verbod op provisie “een zegen voor de consument is”.

Maar het verbod op provisie… »

Veel vragen over nieuw deskundigheidsregime; nr. 274

18/02/2014

Ik heb in het verleden een B diploma behaald. Wat betekenen de nieuwe deskundigheidseisen voor mij? Een vraag die veelvuldig tijdens de DFO informatiebijeenkomsten wordt gesteld.

De ‘A’ en ‘B’ adviseur

Veel adviseurs die nu in de sector werkzaam zijn, hebben in het verleden het A of B diploma behaald. Wanneer deze adviseurs het inhaalprogramma Beleggen A en daarnaast ononderbroken… »