Home / Nieuwsbrief Actueel

Nieuwsbrief Actueel

Bureau DFO brengt periodiek een gratis nieuwsbrief actueel uit waarin wordt ingegaan op algemene ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor financieel adviseurs en partijen die met adviseurs samenwerken.

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven actueel die we verstuurd hebben.

Aan het abonnement op deze nieuwsbrief zijn geen kosten voor u verbonden.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden voor de gratis nieuwsbrief.

 

Actie Aflossingsblij bezien vanuit de Wft

23/10/2018

Banken zijn gestart met een gezamenlijke actie gericht op consumenten met een aflossingsvrije hypotheek. In deze nieuwsbrief wordt deze actie bezien in het licht van de eisen die de Wft en het privaatrecht aan deze activiteiten stelt.

Actie Aflossingsblij
Banken zijn gestart met een gezamenlijke actie gericht op consumenten met een aflossingsvrije hypotheek. De AFM vraagt al… »

Interpretatie Autoriteit Persoonsgegevens geeft duidelijkheid over BSN

17/10/2018

Hoewel het verwerken van het Burgerservicenummer (BSN) zonder wettelijke verplichting al sinds 2001 is verboden op grond van de privacywetgeving, is pas in de afgelopen periode aandacht gekomen voor de praktische uitwerking van dit verbod voor financiële dienstverleners. Een brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) schept nu duidelijkheid.

Inspanningen brancheorganisaties om duidelijkheid te verkrijgen worden beloond
Afgelopen voorjaar had… »

IDD: Voor reguliere financieel adviseurs geen reden voor onrust

26/09/2018

Bureau DFO merkt uit de vele vragen die binnen komen, dat er bij veel financieel adviseurs onrust bestaat rondom het onderwerp Insurance Distribution Directive (IDD). Naar het oordeel van Bureau DFO is deze onrust nergens voor nodig en voldoen de meeste reguliere kantoren al lang aan deze eisen. In deze nieuwsbrief leggen wij dit graag uit.

Insurance Distribution Directive
»

KiFiD uitspraak ORV krijgt publicitair vervolg

24/09/2018

Assurantie Magazine bericht dat het TV-consumentenprogramma Kassa op 6 oktober a.s., naar aanleiding van de uitspraak van de Geschillencommissie KiFiD 2018-339, aandacht besteedt aan de zorgplicht van financieel adviseurs rondom overlijdensrisicoverzekeringen. In deze nieuwsbrief geeft Bureau DFO een overzicht van de ontwikkelingen in dit dossier en worden, deels gratis, praktische tools ter beschikking gesteld.

Kern van de uitspraak
In… »

Uitspraak KiFiD grote impact voor aanbieders en financieel adviseurs

11/06/2018

Uitspraak KiFiD met potentieel grote impact voor aanbieders en financieel adviseurs

Op 31 mei jl. heeft de Geschillencommissie KiFiD een uitspraak gedaan die potentieel een grote impact kan hebben op aanbieders en financieel adviseurs. In deze nieuwsbrief gaan wij daarom uitgebreid op deze kwestie in.

Kern van de uitspraak
De kern van de uitspraak 2018-339​ houdt in dat de… »

Berichtgeving staatssecretaris Wiebes freelanceovereenkomsten; nr. 297

30/11/2016

In de financiële branche heerste de afgelopen tijd veel onduidelijkheid over de samenwerking met ZZP’ers. Vorige week vrijdag heeft staatssecretaris Wiebes meer duidelijkheid gegeven omtrent de gehele situatie. Conclusie is dat de nieuwe regels van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties), voorlopig niet zullen worden gehandhaafd.

Problematiek
Na de invoering van de wet DBA, werd binnen de financiële branche… »

Let op: met uitsluitend behalen PEplus-examen bent u er nog niet; nr. 296

31/10/2016

Bureau DFO merkt dat er bij een groot aantal kantoren onbekendheid bestaat over de acties die moeten worden ondernomen om klaar te zijn voor het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel. Veel adviseurs leven in de veronderstelling dat zij hiervoor slechts een of meer PEplus-examens hoeven te behalen. Dit is een misvatting!

Adviseurs moeten, wanneer zij kunnen aantonen dat de diploma’s en certificaten die… »

Belangrijke uitspraak over nazorg Kifid; nr. 295

25/08/2016

Kifid heeft een belangrijke uitspraak gedaan over het onderwerp nazorg. De uitspraak kunt u via deze link downloaden.
De uitspraak komt op het volgende neer.

Een financieel dienstverlener die adviseert en bemiddelt, krijgt te maken met de verplichting om in bepaalde mate nazorg te verlenen. Deze nazorg is als volgt in beeld te brengen.

Verplichte wettelijke nazorg op grond… »

Protocol datalekken; nr. 294

26/04/2016

Per 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Ook financieel advieskantoren hebben hiermee te maken. In samenwerking met Van Iersel Luchtman Advocaten heeft Bureau DFO een overzicht gemaakt dat u helpt om snel inzicht te krijgen wat deze meldplicht voor uw kantoor kan betekenen.

De nieuwe eisen hebben gevolgen voor elk kantoor. Er moet speciale aandacht gegeven worden aan die… »